Člověk

 

Kdo na jiné se obrací, tomu se svět kymácí. Kdo o sebe se opírá, tomu se svět otvírá.

Heyse

 

 

Čím je tělo slabší, tím více poroučí. Čím je silnější, tím více poslouchá.

Rousseau

 

 

Lidem nechybí síla, ale vůle!

Victor Hugo

 

 

I ten nejskromnější člověk si o sobě myslí víc, než si o něm myslí jeho nejlepší přítel.

M. Ebner-Eschenbach

 

 

Když se obracíme k Bohu, tak se modlíme. Když se Bůh obrátí na nás, podlehneme schizofrenii.

L. Tomlin

 

 

Co se v mládí neohne, ve zralém věku se nepřizpůsobí a ve stáří se vymstí.

J. Loukotková

 

 

Skleróza je nejkrásnější choroba. Nebolí a každý den se člověk dozví novinku.

Augustin

 

 

Lékařský výzkum udělal takové pokroky, že koneckonců už na světě není zdravého člověka.

A. Huxley

 

 

Nervy mají něco společného s vodovodem. Nejdřív tečou, potom prasknou.

J. Kutina

 

 

Čas je dobrý lékař, ale špatný kosmetik.

W. S. Maugham

 

 

Člověk je obvykle vybaven těmi vlastnostmi, které nepotřebuje.

Edita Greschnerová

 

 

Oči má člověk na to, aby viděl, uši, aby slyšel, a rozum, aby včas zapomněl, co viděl a slyšel.

Reiniš

 

 

Sova je proto symbolem moudrosti, protože i hlupák vidí za světla, ale moudrý člověk vidí i ve tmě.

Panin

 

 

Úsměv stojí méně než elektřina a dává více světla.

Cronin Archibald Joseph

 

 

Brány svého vězení si neseme každý v sobě.

Jean-Paul Sartre

 

 

Život je krásnou knihou, ale nemá cenu pro toho, kdo neumí číst!

autor neznámý

 

 

Vzdělání má hořké kořínky, ale sladké plody.

Aristoteles

 

 

Lidstvo nepřiznává nadřazenost tomu pohlaví, které rodí, ale tomu, které zabíjí.

S. de Beauvoir

 

 

Jakmile vojáci plní rozkazy bez přemýšlení, je to vítězství pro velitele, ale porážka pro člověka.

Dwight David Eisenhower

 

 

Važte si sami sebe. Jediní lidé, kteří ve vás vidí rohožku přede dveřmi, jsou ti, kteří mají špinavé boty.

Leo Buscaglia

 

 

Člověk v životě ani nevítězí ani neprohrává, stává se pouze zkušenějším.

Jindřich Konečný

 

 

Drží nás lidé, kterým jsme oporou.

M. von Ebner-Eschenbach

 

 

Kdo si myslí, že dává, měl by vědět, že jen vrací.

Eva Fialová

 

 

Přijímání naplňuje ruce, dávání naplňuje srdce.

Margarete Seemannová

 

 

Kdo chceš hýbat světem, hni napřed sám sebou!

Sokrates

 

 

Kdo říká, co chce, uslyší, co nechce.

perské přísloví

 

 

Úsměv nestojí více než elektrický proud, ale vydává více tepla.

autor neznámý

 

 

Jakmile si důvěřuješ, víš, jak žít.

Goethe

 

 

Aby člověk dosáhl toho, co je možné, musí usilovat o to, co je nemožné.

J. L. Fischer

 

 

Kdo na to nemá, a chce to mít, nebude mít klid.

Stanislav Komenda

 

 

Smutní nenávidí veselé, veselí smutné.

Quintus Flaccus Horatius

 

 

Rozmysli si jednou, než dáš, dvakrát, než něco přijmeš, a třikrát, než o něco požádáš.

M. Ebner Eschenbach

 

 

Naše těla jsou zahrady, jež ošetřuje naše vůle - zahradník. Ten rozhoduje o tom, co z nich vyroste.

Shakespeare

 

 

Není lepší způsob, jak v lidech probudit dobré, než jednat s nimi tak, jako by už dobří byli.

Gustav Radbruch

 

 

Hovořit mnoho je jedna věc, hovořit moudře je druhá.

Sofokles

 

 

Nestačí hovořit k věci, je třeba hovořit k lidem.

S. Lec

 

 

Nemoudrý přemýšlí o tom, co by řekl, moudrý o tom, co by neřekl.

perské přísloví

 

 

Ve dvaceti vládne touha, ve třiceti chytrost, a ve čtyřiceti úsudek.

Benjamin Fanklin

 

 

Jsou trpitelé, kteří sedí na smetišti, jako Job seděl na hromadě hnoje. Rozdíl mezi nimi Jobem spočívá v tom, že Job o svém sezení na hnoji věděl, zatímco oni mají pocit, že sedí na zlatém trůně.

Roman Brandstaetter

 

 

Smysl pro spravedlnost bývá jen obava, abychom nepřišli o to, co nám patří.

F. de La Rochefoucauld

 

 

Dopisování je poloviční přítomnost.

K. Světlá

 

 

Osamělý člověk je pouze stínem člověka.

G. Sand

 

 

Člověk se rád směje. Jiným.

Stanislaw Jerzy Lec

 

 

Nikdy nemůžeme být znaveni životem, jsme znaveni jen sami sebou.

C. Sylva

 

 

Lidé, kteří píší knihy jsou jen zřídka intelektuálové. To jsou ti lidé, kteří mluví o knihách, které napsali jiní.

F. Sagan

 

 

Realista je člověk, který ví, co je zakázané. Idealista je člověk, který neví, co je dovolené.

E. Seiglová

 

 

Ten, kdo se ptá, proč běháš, sám nikdy neběžel. Ten, kdo se ptá, proč miluješ, sám nikdy nemiloval. Jenom běžci a milenci vědí proč, ale nejsou schopni své vnitřní pocity popsat těm, kteří stojí mimo.

Joe Henderson

 

 

To, v čem se lidé nesnášejí, nejsou ani tak jejich chyby jako spíše jejich přednosti.

M. I. Aligera

 

 

Ve třiceti jsme dost staří, abychom věděli, co nemáme dělat, ale ještě dost mladí, abychom to přesto dělali.

B. Bardot

 

 

Většinou se stáváme středem pozornosti, až když odejdeme.

Z. Z. Gabor

 

 

Pro ty, co se neumějí divit, zázraky neexistují.

M. Ebner-Eschenbach

 

 

Nejít vpřed znamená jít zpět.

Vegelweide

 

 

Člověka příliš překvapuje to, co vidí zřídkakdy, a ne dost to, co vidí denně.

F. Genlis

 

 

Lidé pochybují o tom, co říkáte, ale uvěří tomu, co uděláte.

K. Světlá

 

 

Dokonalosti se dosahuje maličkostmi, ale dokonalost není maličkost.

Michelangelo

 

 

Jestliže existuje víra, která přenáší hory, je to víra ve vlastní sílu.

M. Ebner Eschenbach

 

 

Bezvýchodný stav člověka - když nemiluje, ani nenávidí.

S. Bernhart

 

 

Na nic nevynakládají lidé tolik práce jako na to, aby donutili jiné pracovat za sebe.

Gabriel Laub

 

 

Kdo v cizině pobývá, rozumu nabývá.

španělské přísloví

 

 

Nikdo se ještě nestal nesmrtelným svou leností.

B. Franklin

 

 

Kdo nedomýšlí věci do konce, musí často začínat od začátku.

Kipling

 

 

Kdyby se lidé v dospělosti stávali tím, po čem toužili ve čtrnácti letech, byl by svět dočista jiný.

A. Schweitzer

 

 

Chceš realizovat své sny? Probuď se!

Kipling

 

 

Styl je osobnost.

Karl Lagerfeld

 

 

Překážky v nás vyburcují vlohy, které by v nás za příznivých okolností zůstaly dřímat.

Horatius

 

 

Dřív než se zítřek stane včerejškem, lidé často přehlédnou šance, které jim nabízí dnešek.

orientální přísloví

 

 

Co je důležitější, chceme-li dosáhnout úspěchu - talent nebo pracovitost? A co je důležitější u bicyklu - přední nebo zadní kolo?

Kraus

 

 

Zemi, vzduch, vodu a slunce lidé dostali, ale brambory si museli vypěstovat sami. Právě tak zadarmo získal člověk tělo, ruce, oči, sluch, ústa a jazyk, ale vytvářet slova musí sám.

Jindřich Pokorný

 

 

Jen kdo má člověka rád, může ho chápat, ten kdo jím pohrdá, nechá ho tápat.

Morgenstren

 

 

Závist rozváže právě tolik jazyků, kolik jich obdiv umlčí.

Honoré de Balzac

 

 

Dovolená má trvat tak dlouho, aby šéf viděl, jak mu chybíme, ne však zase tak dlouho, aby poznal, že se bez nás může obejít.

z časopisu

 

 

Smrt je lékem, který najdeme, kdy chceme, ale užívat ho máme co nejpozději.

Moliére

 

 

Šťasten ten, kdo zemře dříve, než sám začne volat smrt, aby ho vzala.

F. Bacon

 

 

Nejkrásněji umírá haluz, která se láme pod tíží vlastního ovoce.

F. Hebbel

© iveta kulhavá (webdesign, celková koncepce a obsah stránek), eva kautzká (kód) / mapa stránek / kontakt