Láska a manželství

 

Láska je slepá. Manželství je geniální oční lékař.

S. Signoret

 

 

Archeolog je nejlepším manželem, jakého žena může mít; čím je starší, tím více se o ni zajímá.

A. Christie

 

 

Bůh nestvořil ženu z mužovy hlavy, aby mu poroučela, ani z jeho nohou, aby byla jeho otrokyní, nýbrž z jeho boku, aby byla blízká jeho srdci.

Talmud

 

 

Oženit se znamená zdvojnásobit své povinnosti a napůl omezit svá práva.

Schopenhauer

 

 

Jeden dobrý manžel má hodnotu dvou dobrých manželek; neboť věci mají tím větší cenu, čím jsou vzácnější.

Franklin

 

 

Láska je slepá; tedy je třeba se dotýkat.

brazilské přísloví

 

 

Při opravdové lásce je tělo zahaleno duší.

Friedrich Nietzche

 

 

Zůstaň – to je kouzelné slovo v přítelově slovníku.

Louisa May Alcott

 

 

Láska je vitězství představivosti nad inteligencí.

Mencken

 

 

Kouzlo první lásky je v tom, že nevíme, že taky jednou skončí.

B. Disraeli

 

 

Láska z vděčnosti má jen krok k prostituci.

H. Courths-Mahler

 

 

Nikdo nemá rád bolest. Láska bolí a přesto po ní toužíme.

autor neznámý

 

 

Manželství a makarony chutnají jen za tepla.

italské přísloví

 

 

Pouta manželství jsou tak těžká, ze se musí dat dohromady dva, aby je unesli … někdy i tři.

Dumas ml.


 

 

Láska je kvetoucí zahrada; manželství pole kopřiv.

finské přísloví

 

 

Láska je jako příklad z matematiky. Počítáš a u výsledků zjistíš, že jsi někde udělal chybu. Chceš se vrátit, ale nemůžeš  zvoní

autor neznámý

 

 

Jinak voní seno koním a jinak zamilovaným.

autor neznámý

 

 

Nevěrou se ztrácí příliš mnoho, leč věrností se získává příliš málo.

M. J. Aliger

 

 

Kdo chce uzavřít manželství z rozumu, musí se oženit z lásky.

P. S. Buck

 

 

Do manželství se musí skočit jako se skáče do vody.

Maurois

 

 

Před svatbou měj oči otevřené, po svatbě je napůl přivři.

Franklin

 

 

Nabídka k sňatku je nejvyšší kompliment. Obvykle taky poslední.

H. Rowland

 

 

Svatba udělá ze dvou lidí jednoho; potíž je určit, který z nich to bude.

Mencken

 

 

Když jsou dva na koni, jeden musí sedět vzadu.

Shakespeare

 

 

Manželství je dlouhá konverzace, přerušovaná hádkami.

Stevenson

 

 

Láska je líbezný květ, ale je třeba odvahy, abychom si jej šli utrhnout na kraj strašné propasti.

Stendhal

 

 

Láska je příliš cenná, než aby se ztrácela.

Alfred Tennyson

 

 

Láska je univerzální dorozumívací jazyk. I němí jím mohou hovořit a hluší mu naslouchat.

F. Caballero

 

 

Čím víc máme lásky, tím lehčeji projdeme světem.

autor neznámý

 

 

Ten nejkrásnější milostný dopis je první, který dostaneš, a poslední, co napíšeš

autor neznámý

 

 

Rozumný muž může být zamilován jako blázen, ale ne jako hlupák.

Rochefoucauld

 

 

Záletný manžel je jako oko na punčoše. A u obou záleží jen na ženě, jak daleko je nechá utéct.

Z. Ortová

 

 

Oddací list je záruční list s prošlou lhůtou.

D. Hilarová

 

 

Skutečná láska se nikdy nevyčerpá. A když se obrátíš k té pravé studni, bude tím štědřejší, čím více z ní budeš brát.

Saint-Exupéry

 

 

Flirt na dálku je totéž jako dort v obrázkové knížce.

K. Farkas

 

 

Oheň na svíci sfoukneš, na srdci nikoliv.

Eckart

 

 

Láska je to, čemu se po svatbě říká omyl.

Mark Twain

 

 

Až potkáš věrného muže, požádej ho o autogram.

H. Rowland

 

 

Od té chvíle, co miluje, nevidí ani nejmoudřejší žádnou věc tak, jak opravdu vypadá.

Stendhal

 

 

V opravdové lásce si přejeme dobro milované osoby, v romantické lásce si přejeme tu milovanou osobu.

Margaret Andersonová

 

 

Dvoření je umění válečného pohybu, zasnoubení je dočasný mír, manželství je otevřená válka a láska je revoluce.

M. Dekobra

 

 

Srdce nemá vrásky.

Mme de Sévigné

 

 

Lidské srdce je podobné mlýnskému kameni: nasypete-li pod něj pšenici, rozemílá ji v mouku, nenasypete-li, drtí sám sebe.

Luther

 

 

Láska je dlouhá nit, která se snadno přetrhne. Dá se sice navázat, ale uzel navždy zůstane

autor neznámý

 

 

Manželství je památka na lásku.

H. Rowland

 

 

Člověk má být stále zamilován. To je důvod, proč se nemá ženit.

Wilde

 

 

Manželství je jediné nevolnictví, které zákon připouští.

Mill

 

 

Manželství je společenstvím jednoho vládce, jedné vládkyně a dvou nevolníků, což sumárně činí dvě osoby.

Bierce

 

 

Láska je jako polévka. Prvé lžíce jsou velmi horké, poslední velmi studené.

J. Moreau

 

 

Malá láska dokáže popisovat krásu toho druhého, velká je němá okouzlením.

C. Grimston

 

 

Jen to je pravá láska, kterou nedokážeme zdůvodnit.

C. Grimston

 

 

Ten, kdo nemiluje, nemá vědět, že je někým milován.

Epiktetos

 

 

Když je láska žárlivá, rázem má sto očí, žádné z nich se nedívá tam, kde je to třeba.

Wilhelm Müller

 

 

Manželé jsou jako krasobruslaři; volná jízda jim sedí líp než povinná a nejraději mají krátký program.

P. Mellies

 

 

Láska založená jen na citech má nejkratší trvání. Neboť nic není tak zraňováno láskou jako právě city.

H. Courths-Mahler

 

 

Láska je ovocem, které se rodí za všech časů a je v dosahu každé ruky.

Matka Tereza

 

 

Srdce je záclona, jež lidem často brání ve výhledu.

P. S. Buck

 

 

Láska je nemoc, která se nedá vyléčit.

B. Němcová

 

 

Není jiného léku na lásku, než více lásky!

H. D. Thoreau

 

 

Svěží vydrží jen ta láska, do níž je přimícháno trochu ledu.

M. Morgan

 

 

Mnohá chytrá žena zůstala sama jen proto, že nebyla dost chytrá, aby svou chytrost utajila.

D. de Maurier

 

 

Láska je zdlouhavý proces jejího ukončování.

M. Dietrich

 

 

Láska je plná jedu i medu.

M. Dietrich

 

 

Láska tak silná, že láme všechny brzdy a všechna pouta, zmírá zíváním.

C. Sylva

 

 

Velikost lásky se měří tím, jak dlouho je kladen odpor.

L. Delarue-Mardrus

 

 

Pochybujte si, chcete-li, o bytosti, která vás miluje, ale nikdy nepochbujte o lásce samé!

Alfred de Musset

 

 

Dva milostné dopisy píšeme těžko: první a poslední.

Petrarca

 

 

Ženy by chtěly prožívat v lásce romány, muži kratičké povídky.

D. de Maurier

 

 

Lásce, kterou cítí, odolává spíš ta žena, která neodolá lásce, kterou vzbudí.

S. Gay

 

 

Jen ta láska je pravá, která se umí zříkat – všechno ostatní je slepé sobectví.

K. Světlá

 

 

Důvěra a láska musí chodit pospolu.

B. Němcová

 

 

Láska vítězí i nad smrtí, ale stává se, že jedno malé nedorozumění vítězí nad láskou.

M. Ebner-Eschenbach

 

 

To, co vychází ze srdce, nebývá nikdy směšné.

F. Caballero

 

 

Rozum je sice lékař lásky, ale za rádce ho láska neuznává.

William Shakespeare

 

 

Ve dvou se jde i do pekla veseleji.

japonské přísloví

 

 

Rozvod je třísknutí dveřmi.

Colette

 

 

Věrnost je v lásce vzácná ctnost. Někteří muži ji dokonce násobí tak, že jsou věrni několika ženám najednou.

Mme G. de Staël

 

 

Manžel je člověk, který ženě pomáhá v těžkostech, do nichž by se nedostala, kdyby si ho nevzala.

H. Rowland

 

 

Láska všechno překoná  s výjimkou nedostatku peněz a bolesti zubů.

Mae West

 

 

Je špatné, když se manželé spolu nudí, mnohem horší však je, když se nudí jen jeden z nich.

M. Ebner-Eschenbach

 

 

Manželství je záložka v památníčku, kterou stále zakládáte u nejhezčí vzpomínky na muže.

Cimrman

 

 

Láska propůjčuje své jméno i vztahům, s nimiž má společného asi tolik, co král s králíkem.

Francois de la Rochefouculd

 

 

Problémem naší planety nejsou přibývající miliardy, ale ubývající dvojice.

Pavel Kosorin

 

 

Představy jsou náhražkou skutečnosti.

E. Adamová

 

 

Noc je nad všechny přikrývky, zámky a pancéřové dveře.

E. Triolet

 

 

Peníze vám lásku koupit nemohou, avšak zlepšují vaše postavení při vyjednávání.

Laurence J. Peter

 

 

Lásku tvoří ze tří čtvrtin zvědavost.

Casanova

 

 

Když se vám dívka, do které jste zamilován, současně také líbí, pak je to něco jako prémie navíc.

Clark Gable

 

 

Kdo chce vynikat a přitom neubližovat sobě ani svým bližním, ať vyniká v lásce.

Pavel Kosorin

 

 

Zlo se vždy rodí tam, kde schází láska.

Hermann Hesse

 

 

V očích milence jsou rozkošnými dolíčky i jizvy po neštovicích.

japonské přísloví

 

 

Chodíš-li bez knoflíku u kabátu, musíš se oženit anebo rozvést.

Kirk Douglas

 

 

Odloučení působí na lásku jako vítr na oheň: malý uhasí, velký rozdmýchává.

Sadi

© iveta kulhavá (webdesign, celková koncepce a obsah stránek), eva kautzká (kód) / mapa stránek / kontakt