Anne Frank

Annelise Marie Franková se narodila 12. června 1929 v německém Frankfurtu nad Mohanem. Zemřela v březnu 1945 v německém koncentračním táboře Bergen-Belsen na tyfus, krátce po své sestře, o kterou se až do konce starala.

 

Deník Anne Frankové

KNIHA

Vydání/ Státní nakladatelství dětské knihy; v Praze 1966; 1. vydání v SNDK (jinak vydání 3.)
Ilustrace/ Ivan Strnad
Fotografie/ zapůjčil Otto Frank z Basileje
Počet stran/ 243

Literární druh/ beletrie, autobiografický román
Forma/ ich-forma
Jazyk/ spisovný (hovorová a knižní čeština)
Neznámá slova/ špejchar – (špýchar, z něm. Speicher) budova sloužící k uskladnění vymláceného obilí; štěrbák – (endivie) druh zeleniny podobné salátu

 

CITACE

Není větších nepřátel, než jsou Němci a Židé.


POSTAVY

„Potopenci“ (Židé):
Anne Frank
Margot Frank *16. 2. 1926 Frankfurt nad Mohanem, Annina starší sestra 
Otto Heinrich Frank (Pim) *12. 5. 1889, Annin otec 
Edith Frank *1900, Annina matka
Petr Van Daan (ve skutečnosti Van Pels) *1926, syn Van Daanových
Augusta Van Daan (ve skutečnosti Van Pels) *29. 9., Hermannova manželka
Hermann Van Daan (ve skutečnosti Van Pels, Putti) *31. 3., Ottův obchodní partner 
Albert Dussel (ve skutečnosti Fritz Pfeffer) *30. 4. 1889, zubař

„Zasvěcení“ (zaměstnanci Otto Franka):
Miep van Santen (ve skutečnosti Miep Giesová) od r. 1933 zaměstnankyně Ottova obchodu, mladá sekretářka a věrná přítelkyně
Eli Vossenová (ve skutečnosti Bep Voskuijlová) mladá sekretářka
pan Koophuis (ve skutečnosti asi Johannes Kleiman) převzal firmu „Travis
pan Kraler (ve skutečnosti asi Viktor Kugler) převzal firmu „Kollen & Co
Henk van Santen (ve skutečnosti Henk Gies) manžel Miep, patřil k „zasvěcencům“, ale nepracoval ve Frankově obchodě

Harry Goldberg Annin ctitel
Petr Wessel Annina láska, starší

 

DĚJ

Místo/ Holandsko – Amsterdam (ulice Prinsengracht č. 263 v centru Amsterdamu, vedle kostela Westerkerk)
Doba/ 14. června 1942 – 1. srpna 1944 (doba 2. světové války)

Děj/ Anne dostane od rodičů ke svým třináctým narozeninám deník. Začne se tedy jeho stránkám svěřovat se svým životem. Brzy, 20. června 1942, začne jeho prostřednictvím psát dopisy své fiktivní kamarádce Kitty. Kitty se tak dozvídá, že otec už dlouho připravuje „potopení“ Frankovy rodiny. Když pak šestnáctileté Margot přijde povolání do „pracovního tábora“ v Německu, rodina se rozhodne své potopení urychlit a dne 6. 7. 1942 se začne skrývat v zadním traktu domu, kde sídlí Ottova firma – v domě č. 263 v ulici Prinsengracht. Od 13. 7. 1942 se tu s nimi podle plánu zabydlí také Van Daanovi. A 16. 11. 1942 se k oběma rodinám přistěhuje i osmý člen, pan Dussel. Všichni „potopenci“ jsou závislí na věrné pomoci Miep, Elli, Koophuise a Kralera. Anne v dopisech svou kamarádku seznamuje se svým zdejším životem, popisuje jí své druhy a své sympatie s nimi, i neustálé hádky; Anne nemá příliš v lásce paní Van Daanovou, protože ji neustále kárá, a nerozumí si se svou matkou, zato v dobrém otci vidí svůj vzor. V listech se Kitty svěřuje i se svými myšlenkami a plány. Po válce se chce živit psaním, protože chce žít i po své smrti. Psát umí a ví to. Její sen se jí poté splní, právě díky této knize nazvané Deník Anne Frankové, přestože Anne zemře ještě před koncem 2. světové války.

 

INFO

O knize/ Anne začala svůj deník přepisovat do knižní podoby poté, co v březnu zaslechla v dánském Svobodném rádiu Oranje (vysílajícím z Velké Británie) výzvu, aby občané poskytli své deníky pro poválečnou sbírku, která měla sloužit historickým účelům. Během deseti týdnů (od 10. května do 4. srpna 1944) tak přepsala podstatnou část svého deníku a zejména upravila jeho začátek. Během přepisu pokračovala v psaní původního deníku. Avšak svůj přepis nestihla dokončit. Když byla 4. srpna 1944 zatčena, měla dokončeny 324 strany své knihy.

Otto Frank nedokončenou knihu a původní deník své dcery sestavil dohromady a v červnu 1947 byla připravená kniha poprvé publikována v Holandsku v nákladu 1500 výtisků. Během několika let se pak stihla přeložit do 60 jazyků. Všechny původní texty Anne Frankové nakonec připravil k vydání holandský Státní institut pro válečnou dokumentaci (RIOD, Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie) a roku 1986 vyšly v knize nazvané „Deník Anne Frank“. To již bylo zcela jisté, že knihu skutečně napsala mladá Anne Frank a že to není žádný podvrh. Úplné vydání „Deníku Anne Frank“ vyšlo až v roce 1991.

O útočišti rodiny Frankových/ „Dům Anne Frank se nachází na ulici Prinsengracht číslo 263 v centru Amsterdamu, vedle Westerkerku, jednoho z největších historických kostelů. Úzký dlouhý pokoj Anny a Margot sousedil s ložnicí rodičů. Van Pelsovi obývali dvě místnosti nahoře. Jediný vchod do tajného bytu maskovala zvláštní otáčivá knihovna. Zatemnění zajišťovaly závěsy na všech oknech. Když přišel Dussel, Margot se nastěhovala k rodičům a Anna se o pokojík brzy dělila s novým příchozím.“

© iveta kulhavá (webdesign, celková koncepce a obsah stránek), eva kautzká (kód) / mapa stránek / kontakt