Česká fotografická ilustrace v dětské knize

 

OBSAH:

   
1. Úvodem
1.1 Cesta knihy k dítěti
1.2 Nové pojetí knihy pro děti
1.3 Dášeňka aneb fotografie dětem
1.4 Formování fotografických přístupů v dětské knize
1.5  Čtyřicetileté období dominance Státního nakladatelství dětské knihy
1.5.1 - Oficiální literatura let padesátých
1.5.2 - Výkvět fotografické ilustrace plodných let šedesátých
1.5.3 - Útlum let sedmdesátých a závěrečných let osmdesátých
1.6 Demokratizační zlom v roce 1989 a současná produkce
1.7 Závěr
2. Dětská kniha: „Moje“
2.1 O knize
3. Použitá literatura
4. Přílohy
4.1 Seznam vybraných knih
4.2 Obrazová příloha: ukázky z knih
4.3 Obrazová příloha: ukázka knihy „Moje“
   

© iveta kulhavá (webdesign, celková koncepce a obsah stránek), eva kautzká (kód) / mapa stránek / kontakt