O runách – úvodem

Když Bernard King psal svou první knihu o runách, úvod započal slovy, že dosud nebylo vytvořeno dílo, které by přiblížilo runové písmo přístupnou formou dnešnímu čtenáři. A to přesto, že v knihovnách leží mnoho svázaných listů zabývajících se runovou tematikou; ale tato díla jsou stará, těžko přístupná a často zaprášená zapomněním…

Dnes si o runách můžeme přečíst mnoho čtivých knížek, informace lze nalézt též na mnoha internetových stránkách. Zde se však některé údaje stránku od stránky nepatrně liší, jak text prochází řadou opisů a kopírování. Přístupných řádek o runách dnes již vskutku není málo, avšak leckdo se právě v takové spoustě vesměs podobných řádků může ztratit.

Tato internetová „runová příručka“ si tudíž klade za cíl dostupné texty opatrně shrnout a runy nám přiblížit co nejjednodušším a nejpřehlednějším způsobem. Pro hlubší porozumění této tematice se doporučuje vrhnout se do studia doporučené literatury. 

Texty o runách vznikly jako podklad pro knihu, která byla součástí mé praktické maturitní práce na téma grafická úprava knihy.

© iveta kulhavá (webdesign, celková koncepce a obsah stránek), eva kautzká (kód) / mapa stránek / kontakt