Runy

Runová abeceda se dělí na tři skupiny písmen, zvané aettir »

Fehu/Feoh/F-runa Uruz/Ur/U-runa Thurisaz/Thorn/Th-runa Ansuz/As/Os/A-runa Raido/Rad/R-runa Kaunaz/Ken/K-runa Gebo/Gyfu/G-runa Wunjo/Wyn/W-runa 
Hagalaz/Haegel/H-runa  Nauthiz/Nyd/N-runa Isa/Is/E-runa Jera/Ger/Y-runa Eihwaz/Eoh/Ei-runa Pertho/Peorth/P-runa Algiz/Eolh/Z-runa Sowulo/Sigel/Sig/S-runa 
Teiwaz/Tyr/T-runa Berkana/Beorc/B-runa Ehwaz/Eoh/Eh/Eh-runa Mannaz/Man/M-runa Laguz/Lagu/L-runa  Inguz/Ing/Ing-runa Othila/Ethel/O-runa Dagaz/Daeg/Dag/D-runa Wyrd/Prázdná runa/Runa Osudu 

 

   

Fehu/Feoh/F-runa (dobytek, bohatství)  Fehu

Bohatství je potěšením pro každého,
přesto se každý musí dát ochotně,
jestli chce jásat v nebi.

Tak praví Runová báseň o runě symbolizující majetek a bohatství, se kterým máme nakládat správně – umět se o něj rozdělit. Fehu nám pomáhá rozpoznat pravou hodnotu věcí a varuje před nehodou, kterou bychom si mohli nedbalostí přivodit.

 

/ číslo: 1 (jednota)
/ význam: dobytek
/ moc: spirituální bohatství
/ barva: světle červená (magická moc a síla)
/ rostlina: kopřiva, černý bez
/ zvíře: kočka, vlaštovka
/ drahokam: mechový achát
/ božstvo: Freya, také Frey, Ódin a Frigg
/ léčení: hrudník, dýchací potíže
/ nástroj/zbraň: náhrdelník
/ trollí runa: chudoba
/ písmeno latinky: F
/ výslovnost: jako české F
/ polarita: ženská
/ element: oheň

 

/ amulety a talismany:
- pro dovedení rozdělaných věcí ke konci
- pro popostrčení táhnoucích se řízení apod.
- odstraňuje únavné průtahy (např. na úřadech)
- podporuje pozitivní výsledky
- chrání před lidmi se zlými úmysly

 

klíčová slova: 
majetek, bohatství, zisk, hojnost, velkorysost,
jednota, plodnost, naplnění tužeb a snů, potrava

 

/ vyznění: pozitivní runa
/ symbolika: dobytek
/ více k významu »
/ runa obráceně »


 

 

Uruz/Ur/U-runa (pratur, síla)  Uruz

Divoký vůl je prudký,
s rohy nad sebou,
nebojácný bojovník,
který kráčí pustinou,
všemohoucí.

Uruz v sobě skrývá nepřeberné množství síly, které, má-li nás dovést k cíli, musí být užíváno s rozumem. Poté můžeme bez obav čelit životním překážkám a problémům.

 

/ číslo: 2
/ význam: pratur, síla
/ moc: dosáhnout
/ barva: fialová, tmavozelená
/ rostlina: mech, stříbrná bříza
/ zvíře: pratur
/ drahokam: rubín
/ božstvo: Vidar
/ léčení: svalovina, fyzická síla
/ nástroj/zbraň: bota
/ trollí runa: ztráta sil
/ písmeno latinky: U a V
/ výslovnost: jako české U
/ polarita: mužská
/ element: oheň/voda

 

/ amulety a talismany:
- podporuje dobré zdraví fyzické i psychické
- přitahuje nové příležitosti v životě
- pomáhá přizpůsobení se nenadálým změnám

 

/ klíčová slova:
spirituální podstata, úspěch díky vytrvalému úsilí, odvaha, rychlost, fyzická síla, dobré zdraví, mužská potence

 

/ vyznění: pozitivní runa
/ symbolika: pratur (Thórovo zvíře), divoký vůl
/ více k významu »
/ runa obráceně »


 

 

Thurisaz/Thorn/Th-runa (trní, ochrana)  Thurisaz

Thorn je velmi ostrý
ke každému,
těžko se zdržuje,
krutý k těm, kdo
odpočívají mezi ostatními.

Thurisaz je osobou, která stojí pevně na zemi a je asertivní. Pomáhá strhnout bariéry a překonat strach – připravuje nás na případné neočekávané události spojené s bolestnou zkušeností, ovšem znamená též dobrou zprávu či nutnost rychle se rozhodnout.

 

/ číslo: 3
/ význam: obr, duchovní síla
/ moc: zhoršení
/ barva: fialová, jasně červená
/ rostlina: trnka, netřesk
/ zvíře: had
/ drahokam: safír
/ božstvo: Loki
/ léčení: srdce
/ nástroj/zbraň: nůž
/ trollí runa: představuje trollí runu (aktivační runa)
/ písmeno latinky: T 
/ výslovnost: podobně jako Th v angličtině 
/ polarita: /
/ element: oheň/voda

 

/ amulety a talismany: 
- celková ochrana před neznámem
- ochranný štít proti nepřátelským silám
- dává sílu odrazit negativní věci
- pomáhá překonat strach či strhnout bariéry

 

klíčová slova: 
ochrana (před nepřáteli, před sebou, před chybnou volbou), dostatek sil, duchovní síla, asertivita, realismus, překonání překážek, dobrá zpráva

 

/ vyznění: negativní runa 
/ symbolika: trní
/ trní je odolné a nepříjemné každému tvoru, který se do něj zaplete; z toho důvodu bylo často jako pasivní ochranný prostředek vysazováno kolem posvátných nebo magických míst /
/ více k významu »
/ runa obráceně »


 

 

Ansuz/As/Os/A-runa (Ódin, vědění, ústa)  Ansuz 

Ústa jsou zdrojem řeči,
podpora moudrosti
a pro každého
požehnání a důvěra.

Ansuz je symbolem základní síly, dává popud k tvořivé práci. Obsahuje vědění, znalosti a chytrost při jejich užívání: sílu osobnosti a schopnost přesvědčovat okolí. Varuje před zneužíváním znalostí na úkor jiných.

 

/ číslo: 4
/ význam: zpráva, bůh
/ moc: požehnání
/ barva: fialová, tmavomodrá
/ rostlina: jasan, muchomůrka
/ zvíře: vlk, havran
/ drahokam: smaragd
/ božstvo: Ódin
/ léčení: ústa, zuby, poruchy řeči
/ nástroj/zbraň: oštěp
/ trollí runa: prokletí
/ písmeno latinky: A
/ výslovnost: jako otevřené anglické A
/ polarita: /
/ element: oheň/voda

 

/ amulety a talismany:
- zesiluje komunikativní a tvůrčí energie
- může být použita k tvořivé práci
- pomáhá při zkouškách a prověrkách (vhodná také například při vstupním pohovoru při hledání nové práce)
- poskytuje odpovědi na nezodpovězené otázky
- může se použít všeobecně k vzývání pozitivních sil země

 

klíčová slova: 
zpráva, komunikace, životní zkouška nebo cesta, tvůrčí energie, představy, moudrost, vědění, síla osobnosti, duše vesmíru, pozitivita

 

/ vyznění: pozitivní, šťastná runa
/ symbolika: Bůh (Ódin), ústa
/ více k významu »
/ runa obráceně »


 

 

Raido/Rad/R-runa (cesta, kolo)  Raido


Jízda dvoranou
je velmi příjemná,
silnější je
sedět na silném koni
a urazit míli cest.

Raido je pohyb, změna sebe sama. Kráčí po cestách vnitřních i vnějších a navede nás správným směrem, k zisku. Ať už k finančnímu, nebo duchovnímu; žádný výsledek však nepřichází bez obětí. Runa byla používána k vzývání duchů.

 

/ číslo: 5
/ význam: kolo života, hrom
/ moc: cesta
/ barva: modrá, jasně červená
/ rostlina: dub, pelyněk
/ zvíře: kozel
/ drahokam: chrysopras
/ božstvo: Thór
/ léčení: nohy, hýždě
/ nástroj/zbraň: kladivo
/ trollí runa: bouře
/ písmeno latinky: R
/ výslovnost: přesně jako české R
/ polarita: /
/ element: voda

 

/ amulety a talismany:
- chrání na cestách (skutečných i duchovních)
- udržuje rychlý spád věcí a zabraňuje průtahům či možným překážkám
- dodává energii k cestě kupředu

 

klíčová slova: 
cesta, pohyb, změna, zpráva, výměna informací, dobré rozhodnutí, cykly, sex

 

/ vyznění: spíše pozitivní runa
/ symbolika: cesta, jízda na koni, kolo (života, trakaře), hrom, dub
/ dub je silný a dlouhověký, nejčastěji zasahován bleskem /
/ více k významu »
/ runa obráceně »
Kaunaz/Ken/K-runa (pochodeň, osvícení)  Kaunaz

Pochodeň pro všechny živé
je bledá a jasná,
nejvíc hoří, kde
vznešení lidé odpočívají.

Kaunaz je vnitřní světlo, které nás dovede k osvícení, náhlému poznání a tvořivému řešení našeho úkolu. Upozorňuje nás na nemoci a zdravotní obtíže.

 

/ číslo: 6
/ význam: osvícení, nepohodlí
/ moc: choroba
/ barva: modrá, světle červená
/ rostlina: petrklíč, borovice
/ zvíře: výr
/ drahokam: chalcedon
/ božstvo: Skuld
/ léčení: vředy, horečky, boláky
/ nástroj/zbraň: pochodeň
/ trollí runa: špína
/ písmeno latinky: K
/ výslovnost: jako české K
/ polarita: ženská
/ element: oheň

 

/ amulety a talismany:
- posiluje tvořivé energie
- poskytuje sílu k hlubšímu pochopení problému
- čistí myšlenky
- napomáhá intuitivnímu vnuknutí, když je nejvíce potřebné
- je spojována s ohněm a proto může rozdmýchat plamen sexuální přitažlivosti

 

klíčová slova: 
oheň, duchovní (vnitřní) světlo, poznání, osvícení, duchovní inteligence, vědění, zhodnocení vědomostí, obnova, vřed, rána

 

/ vyznění: pozitivní runa
/ symbolika: pochodeň, oheň
/ božský oheň, původní a nespoutaný, který vnáší do ledových plání jas a dává tak vzniknout tomuto světu; člověk si tento oheň nese v podobě pochodně, která též symbolizuje vnitřní světlo, božský oheň uložený v každém člověku /
/ více k významu »
/ runa obráceně » 

Gebo/Gyfu/G-runa (dar, velkorysost)  Gebo

Dar je pro každého
sláva a povýšení,
a pro potřebné
pomoc a potrava.

Gebo je předzvěstí obchodních smluv, partnerských vztahů a přátelství. Dává nám soucit a velkorysost duše, posílá pomoc v nesnázích, či naopak nás k ní vybízí.

 

/ číslo: 7
/ význam: spirituální dar
/ moc: /
/ barva: tmavomodrá
/ rostlina: jasan, jilm, maceška, fialka
/ zvíře: vůl
/ drahokam: opál
/ božstvo: Gefjun
/ léčení: otravy
/ nástroj/zbraň: sklenice
/ trollí runa: nízkost
/ písmeno latinky: G
/ výslovnost: podobá se českému G, ale o něco měkčímu, spíše jako Gh
/ polarita: /
/ element: voda

 

/ amulety a talismany:
- symbol pro dar
- používá se k přivolání pozitivních událostí
- zvyšuje šanci na obdržení daru, získání financí či jiného materiálního zabezpečení
- díky svému příznivému působení pomáhá odhalit skryté talenty či objevit latentní schopnosti

 

klíčová slova: 
dar (spirituální), dárce i příjemce zároveň, velkorysost ducha i jednání, pomoc v nesnázích, spojení, cenná informace/rada

 

/ vyznění: pozitivní runa
/ symbolika: dar
/ dar je odedávna aktem velkorysosti, ale také spojení, smlouvy – dárce, který obětuje něco svého ve prospěch obdarovaného, si jej zavazuje a obvykle předpokládá, že dar nezůstane neoplacen /
/ více k významu »
/ runa obráceně » 

Wunjo/Wyn/W-runa (radost, osvícení)  Wunjo

Potěšení třeba není těm,
kteří mají malá přání a zármutek
a rozmnožili se a jsou blažení.

Wunjo předpovídá úspěch v současném konání a radost z něj, ale nutí nás též k zamyšlení, neboť úkol, který jsme si dali, by se mohl pro nás ukázat příliš těžký.

 

/ číslo: 8
/ význam: rovnováha, radost
/ moc: pohodlí
/ barva: indigová, žlutá
/ rostlina: jasan, len
/ zvíře: /
/ drahokam: diamant
/ božstvo: Ódin, Frigg
/ léčení: poruchy dechu, všeobecné tišení bolesti
/ nástroj/zbraň: picí roh
/ trollí runa: zuřivost
/ písmeno latinky: W
/ výslovnost: jako anglické W
/ polarita: /
/ element: voda/země

 

/ amulety a talismany:
- přináší obecný úspěch
- koncentruje univerzální pozitivní síly a je proto vhodná pro dosažení štěstí
- ulehčuje průběh normálně složitých událostí

 

klíčová slova: 
spokojenost, radost, štěstí, rozkoš, blaho, dokonalost, úspěch, sláva, bohatství, osvícení, zdraví, rovnováha

 

/ vyznění: pozitivní runa
/ symbolika: radost
/ více k významu »
/ runa obráceně »
Hagalaz/ Haegel/H-runa (krupobití)  Hagalaz

Kroupy jsou nejbělejší zrna,
vlní se z nebe,
točí se ve vzduchu
a mění se ve vodu.

Hagalaz předpovídá náhlou pohromu, projev vyšších sil, vychýlení základních sil z rovnováhy. Představuje nevyhnutelnou nehodu, mírněji řečeno nutnou změnu nebo zkušenost. Odhaluje také schopnost vypořádat se s těžkostmi a zklamáním.

 

/ číslo: 9
/ význam: výzva, krupobití
/ moc: destrukce
/ barva: indigová, bledě modrá
/ rostlina: tis, javor, konvalinka
/ zvíře: had
/ drahokam: onyx
/ božstvo: Hel
/ léčení: zranění, krvácení, poruchy oběhu krve
/ nástroj/zbraň: /
/ trollí runa: záplavy
/ písmeno latinky: H
/ výslovnost: jako české H
/ polarita: /
/ element: voda/země

 

/ amulety a talismany:
duchovní rozvoj, ponaučení, prohlédnutí a získání moudrosti
- v nepříznivé, až beznadějné situaci přináší štěstí
- zmírňuje těžké časy a dává naději na jejich brzký konec

 

klíčová slova: 
krupobití, ničení (rozvrat), výzva, nečekaná a nevyhnutelná nehoda, možnost, zkušenost, vypořádání se s problémy, projev vyšších sil, Matka run

 

/ vyznění: negativní runa, symbolizuje neštěstí
/ symbolika: krupobití
/ krupobití – jako klimatický jev, krupobití střel v bitvě, zásadní zvrat v životě /
/ více k významu »
/ runa obráceně » 

Nauthiz/Nyd/N-runa (nouze, trpělivost)  Nauthiz

Potřeba je v prsou přímá,
ale může často být přispěním
když se o ni včas pečuje.

Nauthiz nám ukazuje na nedostatek, prázdné místo. Ať již ve vztahu k druhé osobě nebo v naší duši; dává nám naději, že tvrdou prací dosáhneme úspěchu.

 

/ číslo: 10
/ význam: potřeba, nouze
/ moc: překážka
/ barva: indigová, černá
/ rostlina: buk, bříza, jeřabina, hadí kořen
/ zvíře: /
/ drahokam: lazurit
/ božstvo: Nott (bohyně noci), Skuld
/ léčení: paže
/ nástroj/zbraň: /
/ trollí runa: zmrzačení
/ písmeno latinky: N
/ výslovnost: jako české N
/ polarita: /
/ element: voda/země

 

/ amulety a talismany:
naplňuje touhy, ukončuje období osamělosti a neuspokojení
- pomáhá při léčení závislostí
- zprostředkovává věci, kterých je nám zapotřebí – ty však ne vždy jsou to, co chceme!

 

klíčová slova: 
nouze, potřeba (nezbytná), nutnost, nátlak, překážka, trpělivost, potenciální síla, upozornění na cosi chybějící

 

/ vyznění: spíše negativní runa
/ symbolika: nouze
/ více k významu »
/ runa obráceně »


 

 

Isa/Is/E-runa (led, stabilita)  Isa

Led je studený a kluzký,
třpytí se jako sklo,
je jasný jako drahokamy,
pole slité mrazem
je příjemné na pohled.

Led je stabilitou. A to takovou, jakou bychom si měli přát. Ačkoli je ztuhlá, zmrzlá a zkostnatělá, nechá nás těchto vlastností využít k nalezení odpovědi na problémy, které nás sužují. Posiluje sílu dalších run, je zdrojem (nejen samostatnosti), který musíme probudit a využít.

 

/ číslo: 11
/ význam: zastavení, led
/ moc: posílení
/ barva: černá
/ rostlina: olše, blín
/ zvíře: sob
/ drahokam: kočičí oko
/ božstvo: Skadi
/ léčení: omrzliny, ochrnutí, poruchy vnímání
/ nástroj/zbraň: lyže, saně
/ trollí runa: zrada
/ písmeno latinky: I
/ výslovnost: jako „i“ v anglickém slově „ice“
/ polarita: /
/ element: země

 

/ amulety a talismany: 
- obecně zklidňuje situaci, pomáhá pozastavit nežádoucí děje, uchovává současný status quo
- ovládá netrpělivé a chladí horké hlavy

 

klíčová slova: 
led, stabilita, chladnost, samostatnost, statická síla, bezvýchodná situace, zotavení, posílení síly dalších run

 

/ vyznění: negativní runa, ale ochranná
/ symbolika: rampouch, led
/ led je studený a kluzký, jako podlaha ze skla, ale přesto je i nádherný; led, tedy pevná hmota, která se může proměnit ve vodu, je podle severské mytologie prazákladem všeho; při souboji s ohněm, živou energií, se led mění ve hmotu, z níž je složen svět /
/ více k významu »
/ runa obráceně »
Jera/Ger/Y-runa (sklizeň, úroda, spravedlnost)  Jera

Úrodný rok
je nadějí každého,
kdy bohové dovolí zemi
dát své pestré plody
bohatým a chudým.

Jera je koloběh konce a nového začátku, kterému nemá smysl se bránit, vede k našemu postupnému zdokonalení a příjemným změnám v životě. Symbolizuje pospolitost a oslavy.

 

/ číslo: 12
/ význam: sklizeň, rok
/ moc: dostatek
/ barva: černá, bledě modrá
/ rostlina: dub, rozmarýn
/ zvíře: /
/ drahokam: karneol
/ božstvo: Sif
/ léčení: střevní funkce, trávicí poruchy
/ nástroj/zbraň: kosa
/ trollí runa: hladomor
/ písmeno latinky: J
/ výslovnost: jako české J
/ polarita: ženská i mužská
/ element: země

 

/ amulety a talismany: 
- povzbuzuje plodnost
- odměňuje za vynaložené úsilí
- pozitivně ovlivňuje právní záležitosti
- podporuje cyklické střídání práce/odměna
- napomáhá vzniku nových pracovních projektů

 

klíčová slova: 
země, sklizeň, úroda, spravedlnost, 12 měsíců roku, (dobrý) rok, plodnost, pospolitost, oslavy, konec a začátek, možná změna, zdokonalování

 

/ vyznění: pozitivní runa
/ symbolika: sklizeň
/ více k významu »
/ runa obráceně »
Eihwaz/Eoh/Ei-runa (tis, smrt, vzkříšení)  Eihwaz

Tis je navenek
jemný strom,
tvrdý a pevný v zemi,
pastýř ohně,
s pokřivenými kořeny dole,
potěšení na zemi.

Eihwaz nás nabádá, že se nemáme ničeho bát. Můžeme změnit tísnivou situaci a převzít osud do svých rukou, vyvíjet se a využít neohraničených možností.

 

/ číslo: 13
/ význam: přeměna, ochrana, tis
/ moc: lov
/ barva: černá, tmavě modrá
/ rostlina: tis (znamení ochrany), mandragora
/ zvíře: /
/ drahokam: topaz
/ božstvo: Ull
/ léčení: zrak
/ nástroj/zbraň: luk
/ trollí runa: neschopnost
/ písmeno latinky: Y
/ výslovnost: o něco tvrději než J, blíže k Y
/ polarita: mužská
/ element: země

 

/ amulety a talismany: 
- mocná ochranná runa
- brání negativním silám v přístupu a čistí vzduch od škodlivých emocí
- odstraňuje překážky a nevraživost
- pomáhá osobám empaticky založeným, aby se zbavily negativních vibrací načerpaných od druhých lidí

 

klíčová slova:
tis, smrt, vzkříšení, přeměna, silná ochrana, nebojácnost, vytrvalost, vyzývá k akci

 

/ vyznění: spíše negativní runa
/ symbolika: tis
/ tis – používaný po staletí k výrobě dlouhých luků, také spojený se symbolikou hřbitovního stromu, který má strážit mrtvé; luk je zbraní, k jejímuž ovládání je potřeba více zručnosti než síly; při správném užití ale dokázala lidem pomoci i proti přesile a zajistit dostatek potravy – je tedy hlavně na nás, zda se ubráníme a co si v životě „ulovíme“ /
/ více k významu »
/ runa obráceně »
Pertho/Peorth/P-runa (šachy, odhalení)  Pertho

Šachy jsou vždy představení
a smích pro hrdé,
kde válečníci sedí
v pivnici radostní pospolu.

Pertho symbolizuje pomezní čáru mezi životem a smrtí, je pokládána za osud, hledání vnitřní proměny. Říká, že nikdy neexistuje jediné řešení, skrývá tajemství a vše, co se děje navenek jinak než skutečně.

 

/ číslo: 14
/ význam: volba, ženské lůno
/ moc: ženská plodnost
/ barva: zelená, černá
/ rostlina: osika, buk, jilm, oměj
/ zvíře: volavka
/ drahokam: akvamarín
/ božstvo: Frigg
/ léčení: ženská prsa, pohlavní orgány
/ nástroj/zbraň: vřeteno
/ trollí runa: ženský chtíč
/ písmeno latinky: P
/ výslovnost: jako české P
/ polarita: ženská
/ element: země/vzduch

 

/ amulety a talismany: 
- používá se pro rozvoj senzibility, sebezdokonalení a osvícení
- pomáhá nalézat skryté vnitřní schopnosti a vědomosti; odkrývá tajemství
- prospívá při získávání tajného vědění

 

klíčová slova:
šachy, krb, osud, možnost volby, tajemnost, ženskost, odhalení, tvorba, umocnění, vstup duše do hmoty

 

/ vyznění: spíše pozitivní runa, tajemná
/ symbolika: ženské lůno, miska na kostky
/ více k významu »
/ runa obráceně »zde brzy více... nyní více zatím zde: www.ivetakulhava.eu/runy

Algiz/Eolh/Z-runa (los, ochrana)  Algiz

Sowulo/Sigel/Sig/S-runa (slunce, úspěch)  Sowulo

Teiwaz/Tyr/T-runa (Týr, vítězství)  Teiwaz

Berkana/Beorc/B-runa (bříza, regenerace)  Berkana

Ehwaz/Eoh/Eh/Eh-runa (kůň, pokrok)  Ehwaz

Mannaz/Man/M-runa (člověk)  Mannaz

Laguz/Lagu/L-runa (voda, moře, intuice)  Laguz

Inguz/Ing/Ing-runa (bůh Ing, dokončení)  Inguz

Othila/Ethel/O-runa(domov, dědictví)  Othila

Dagaz/Daeg/Dag/D-runa (den, světlo)  Dagaz

© iveta kulhavá (webdesign, celková koncepce a obsah stránek), eva kautzká (kód) / mapa stránek / kontakt